מצולעים - מרובעים

בכל מרובע 4 צלעות, 4 זוויות, 4 קודקודים  2 אלכסונים ו - 4 זוויות.

סכום 4 הזוויות במצולע 360 מעלות.

מצולע הנו קו שבור סגור שאינו חותך את עצמו.

הקטעים היוצרים את המצולעים הנם צלעות.

הצלעות נפגשות בנקודות הנקראות קודקודים.

קודקוד: נקודת המפגש בין 2 צלעות המצולע. 

קודקודים סמוכים: שיש להם צלע משותפת. קודקודים נגדיים: שאין להם צלע משותפת.

צלעות סמוכות: שיש להן קודקוד משותף. צלעות נגדיות: שאין להן קודקוד משותף.

אלכסון: קטע המחבר שני קודקודים שאינם סמוכים זה לזה.

קו סימטריה במצולע - קטע המחלק את המצולע  לחלקים שווים וזהים - חלק אחד משקף את החלק האחר.

סימטריה שיקופית - אם קיים שיקוף שבו הצורה מועתקת על עצמה.

סימטריה סיבובית - אם קיים סיבוב שבו הצורה מועתקת על עצמה.

רבוע

מלבן

מקבילית

מעוין

צלעות שוות

AB=AC=CD=BD

צלעות מקבילות

ABCD   ACBD

אלכסונים שווים

AD=BC

אלכסונים חוצים

AO=OD   BO=OC

אלכסונים אנכיים

ADBC

זוויות שוות - ישרות - כל אחת בת 90 מעלות -סה"כ 360 מעלות

A=B=C=D

צירי סימטריה - 4

AD, BC, EF, GH

סימטריה סיבובית - מסדר 4

צלעות שוות

AB=CD   AC=BD

צלעות מקבילות

ABCD   ACBD

אלכסונים שווים

AD=BC

אלכסונים חוצים

AO=OD   BO=OC

זוויות שוות - ישרות - כל אחת בת 90 מעלות -סה"כ 360 מעלות

A=B=C=D

צירי סימטריה - 2

EF,   GH

סימטריה סיבובית - מסדר 2

צלעות שוות

AB=CD   AC=BD

צלעות מקבילות

ABCD   ACBD

אלכסונים חוצים

AO=OD   BO=OC

זוויות - נגדיות שוות

A=D   B=C

סימטריה סיבובית - מסדר 2

צלעות שוות

AC=CB=BD=DA

צלעות מקבילות

ACBD   ADBC

אלכסונים חוצים

AO=OB   CO=OD

אלכסונים אנכיים

ABCD

זוויות - נגדיות שוות

A=B   C=D

צירי סימטריה - 2 

AB, CD

סימטריה סיבובית - מסדר 2

 

דלתון

טרפז שווה שוקיים

טרפז ישר זווית

טרפז שונה צלעות

צלעות שוות - סמוכות שוות משני עברי קו הסימטריה

AC=AD   BC=BD

אלכסונים חוצים

CO=OD

אלכסונים אנכיים

ABCD

זוויות - משני עברי ציר הסימטריה שוות

C=D

צירי סימטריה

AB

סימטריה סיבובית - מסדר 1

צלעות שוות

AC=BD

צלעות מקבילות

ABCD

אלכסונים שווים

AD=BC

זוויות -  נגדיות הנשענות על אותו בסיס - שוות

A=B   C=D

ציר סימטריה

AF

סימטריה סיבובית - מסדר 1

צלעות מקבילות

ABCD

זוויות - 2 זוויות ישרות כל אחת בת 90 מעלות

B=D

 

צלעות מקבילות

ABCD

 

מצולעים אחרים - משולש, מתומן, מחומש, משושה, משובע, מתומן וכו' - שם המצולע ניתן לו לפי מספר הצלעות שבו.

 

שטחים והיקפים

שטח - S היקף - P צלע - a, b, c, d בסיס - b גובה - h אלכסון - k

רבוע

מלבן

מקבילית

מעוין

דלתון

טרפז