תכנון לחודש נובמבר

עברית: סיפור "האבירים מביתה ה" - פירוש מילים לא מוכרות 
         בסיפור. דמות ראשית, דמות משנית, דמות עגולה ודמות
         שטוחה.

 תנ"ך: שמואל א' פרקים: ד', ה', ז'.
         2.11.11 - בוחן על פרקים ב' וג'.

 

גאוגרפיה:1.11.11 - בוחן בגאוגרפיה על מושגים מרכזיים, היכרות
                           עם מפת העולם וקווי אורך ורוחב.

מורשת: היכרות עם ארון הספרים היהודי- תורה בכתב: תורה, נביאים
           וכתובים. תורה שבעל פה: משנה ותלמוד.
           מהו מדרש?
           מהו מדרש אגדה ומדרש הלכה?
           פיענוח אגדות חז"ל - גיבורי הסיפור, מקום, אירוע ומוסר
           ההשכל.

 

כישורי חיים: נושא החברות. מהי חברות? מיהו חבר טוב?

מצויינות: דמות מופת - יצחק רבין. קווי לדמותו, לימוד השיר
             "אנשים חמים אנחנו". הכנת מצגת בנושא יצחק רבין.
             ערכי המצויינות של יצחק רבין.