מתמטיקה

תוכנית לכתה א'  לכתה ב'  לכתה ג'לכתה ד' , לכיתה ה'לכיתה ו'   לכתה ז' ארכיון

                                                                                    כיתה א'

מורים מלמדים:

נושאים:

 1) המספרים בתחום ה-100:
הכרת המספרים עד 20 כולל 0.
סימני שיוויון/אי-שיוויון
מספר זוגי/אי-זוגי
שאלות ובעיות בתחום ה-10
מנייה קדימה ואחורה עד 100
ישר המספרים
הכרת המספרים בתחום ה-100 וכתיבתם
פעילויות העשרה
2) פעולות חשבון:
חיבור וחיסור עד 10
חיבור וחיסור עד 20
חיבור וחיסור בעשרות שלמות
שאלות ובעיות בתחום ה-20
כפל וחילוק עד 20
פעילויות העשרה
3) גיאומטריה:
מדידות אורך
היקפים
צורות גיאומטריות: הכרת מצולעים ומרובעים.
שיקוף
מיומנויות: כתיבה נכונה תוך התייחסות למשבצת ולגבולותיה
שליטה ברצף המספרים
השוואה בין כמויות
קשר בין מספרים וכמות
כתיבת הסימנים <>= נכון (בהתאם למספרים וכמויות)
ספירה ומניית עצמים
כתיבת מספרים ברצף נכון
השלמת סדרות
פתרון תרגילי חיבור שפתרונם 10
פתרון תרגילי חיסור שמחוסרו קטן מ-10
חוק החילוף - הבנה ראשונית
הקבלה לתחום ה-10
מציאת דרכים שונות לפתרון תרגילים ע"י ניסוי
כתיבת תרגיל חשבוני לשאלה והסבר מילולי
הבנת הכפל
השוואות אורכים באופן ישיר וע"י מתווכים (קשים וחוטים)
מיון מצולעים ע"פ צלעות וקודקודים
שיקוף באמצעים מוחשיים (מראה)
אמצעי לימוד: חוברת שבילים של מט"ח+אביזרים מצורפים, עבודה במשימות כיתה/בית, שיח מתמטי, חקר חשבוני העלאת שאלות וניסוי, פתרון תרגילים, ערכת אביזרים (דיסקיות ופסים), עבודה דיפרנציאלית.
דרכי הערכה: משימות כתה/בית, מבדקים.
לראש העמוד


                                                                                    כתה ב'  

המורים המלמדים: .
נושאים:
חיבור וחיסור עד 20, גימטריה, מבנה עשרוני עד 100, כפל, חילוק, מספרים עד 1000, בעיות חיבוריות ובעיות השוואה, חקר נתונים, גיאומטריה.

מיומנויות:
הכרת מיקום ספרה במספר, הבחנה בין עשרות, יחידות ומאות, חיבור בע"פ של מספרים תלת ספרתיים, הכרת חיבור וחיסור כפעולות הפוכות, פעולת האפס בחיבור וחיסור, חיבור וחיסור על סמך מבנה עשרוני, חילוק ללא שארית בתחום לוח הכפל, עיסוק בלוח הכפל ומשמעות הכפל באפס, סדר פעולות ושיבוץ מספרים בישר המספרים.

אמצעי לימוד:
חוברות, שקית אביזרים.

דרכי הערכה:
מטלות כיתה ובית, השתתפות בשיעורים, מבדקים ומשחקים.
לראש העמוד


 

כתה ג '

שמות המורים:
נושאים
מספרים שלמים ופעולות:
גימטרייה
חוקי פעולות
המספרים עד 10,000
ביסוס הכפל והחילוק ובעיות מילוליות
כפל וחילוק עד 10,000
חילוק עם שארית
ישר המספרים
שברים יסודיים
בעיות השוואה ובעיות דו שלביות
חקר נתונים
גאומטרייה:
זוויות,משולשים,ישרים מקבילים ומאונכים,מרובעים,מדידות אורך,משקל נפחים,הזמן ,סיבוב

מיומנויות
ידיעת לוח הכפל,קריאה וכתיבה של מספרים עד 10,000.
חיבור וחיסור פשוטים בתחום ה 1000.
שימוש בסוגריים ובחוקי הפעולות.
אומדן-הערכת תוצאות של פעולות שונות במספרים.
שאלות מילוליות, הכרת המונחים: חצי,רבע,שליש,שמינית,שלם
הכרה של מצולעים וחקירת תכונותיהם.
מדידת אורך ביחידות מידה שרירותיות וביחידות מידה סטנדרטיות-ס"מ,מטר,אומדני אורך .

אמצעי לימוד
עבודה במליאה ובקבוצות הומוגניות בהתאם לנושא הנלמד
פתרון משימות חקר בחשיבה שיתופית תוך פיתוח דיון כיתתי.
עבודה דיפרנציאלית תוך שימוש במרכזי למידה.
חוברות שבילים בהוצאת מט"ח

דרכי הערכה

מבחנים תקופתיים ע"פ הנושא הנלמד,מבדקים קצרים ותכופים,תרגול והכנת שיעורי בית בחוברת ובמחברת.
דפי עבודה לחיזוק ולהעשרה,פתרון משימות חקר וחשיבה.
השתתפות בדיונים מתמטיים במליאה.


                            

                                                      כיתה ד '

המורות:

הנושאים:
-מספרים טבעיים – מבנה עשרוני, חיבור וחיסור, כפל וחילוק, סדר פעולות עד מיליון.
-בעיות מילוליות.
-אמדן.
-ישרים מקבילים,מרובעים, סימטריה,
- עיבוד נתונים,דיאגרמות
-תורת המספרים – סימני התחלקות, מספר פריק ומספר ראשוני, חזקות
-שברים.

מיומנויות:
הבנת סיטואציה, אומדן בפעולות חשבון שונות, הכללה, גילוי חוקיות, הסקת מסקנות, חשיבה הפוכה, שימוש בשפה מתמטית, מחשבון, השוואה, ניתוח גרפים ודיאגרמות, ארגון נתונים, חישובים בע"פ, חישובים בכתב, שימוש בנוסחאות, פתרון בעיות מלוליות, יכולת ייצוג במודלים מתמטיים שונים.


אמצעי הוראה:

חוברות:שבילים לכיתה ד' + אביזרים המצורפים למארז.
> דפי עבודה בנושאים השונים, פינות עבודה, ספריה מתמטית, מחשבים – תרגול נושאי הלימוד .


דרכי הערכה:
הבאת ציוד והכנת שעורי בית, השתתפות בשיעור, שימוש בשפה מתמטית, הגשת עבודות, מבחנים, בחנים ומבחנים מסכמים.

לראש העמוד


                                                                             כיתה ה'

מורים:

נושאי הלימוד: חקר נתונים, ממוצע.
שברים פשוטים ומספרים מעורבים: הכרה, מיקום על ציר המספרים, הרחבה וצמצום, השוואת שברים, חיבור וחיסור שברים.
שברים ומספרים עשרוניים: הכרה, השוואה וחיבור וחיסור.
פעולות חשבון במספרים טיבעיים.
בעיות מילוליות.
הנדסה: מרובעים, גובה ושטח, ריצוף מצולעים.

מיומנויות
הבנת סיטואציה, אומדן בפעולות חשבון שונות, הכללה, גילוי חוקיות, הסקת מסקנות, חשיבה הפוכה, שימוש בשפה מתמטית, מחשבון, השוואה, ניתוח גרפים ודיאגרמות, ארגון נתונים, חישובים בע"פ, חישובים בכתב, שימוש בנוסחאות, פתרון בעיות מלוליות, יכולת ייצוג במודלים מתמטיים שונים.

אמצעי לימוד
חוברות: "ועוד אחת החדשה" לכיתה ה' + אביזרים המצורפים למארז.
דפי עבודה בנושאים השונים, פינות עבודה, ספריה מתמטית, משימות חקר.

דרכי הערכה
הבאת ציוד והכנת שעורי בית, השתתפות בשיעור, שימוש בשפה מתמטית, הגשת עבודות, מבחנים, בחנים ומבחנים מסכמים.

לראש העמוד
 


                                                                                  כיתה ו' 

לראש העמוד
 

תוכנית לימודים במתמטיקה תשע"א -כיתה ו'
מורים: יפעת נחום, קרן שריקי, קלרה גלפמן
נושאים
עולם המספרים הטבעיים, המבנה העשרוני שלהם, התכונות שלהם, מקומם של המספרים על ישר המספרים, פעולות במספרים והיחס ביניהן.
שברים פשוטים – כפלוחילוק. בעיות מילוליות בכל הפעולות בשברים.
שברים ומספרים עשרוניים – כפל, חילוק ומידותעשרוניות. בעיות מילוליות בכל הפעולות בעשרוניים.
אחוזים.
בעיות מילוליות בנושאים שונים.
בעיות תנועה והספק.
הכרת יחידות נפח: סמ"ק, מ"ק, ליטר

גופים ונפחים- זיהוי גופים, תכונותיהם ופריסתם. חישובי נפחים של תיבות וגלילים
גופים משוכללים- בניות ופריסות.
מעגל ועיגול. חישוב נפח כדור. שימוש בנוסחאות שטח העיגול והיקפו בשאלות שונות
יחסוקנה מידה.
עיבוד נתונים וניתוח סיכויים
 
מיומנויות
הבנת סיטואציה, אומדן בפעולות חשבון שונות, הכללה, גילוי חוקיות, הסקת מסקנות, חשיבה הפוכה, שימוש בשפה מתמטית, השוואה, ניתוחגרפים ודיאגראמות, ארגון נתונים, חישובים בע"פ, חישובים בכתב, שימוש בנוסחאות, פתרוןבעיות מילוליות, יכולת ייצוג במודלים מתמטיים שונים. פתרון משימות הדורשות ראייה כוללת של המספרים שנלמדו (הטבעיים, השברים, העשרוניים, האחוזים)


אמצעי לימוד
ספריהלימוד – שבילים, מטח.
דפי עבודה בנושאיםהשונים, מחשבים.

דרכי הערכה
הבאת ציודוהכנת שעורי בית, השתתפות בשיעור, הגשת עבודות, מבחנים, בחניםומבחנים מסכמים.

 

                                                                                  


                                                                              
לראש העמוד
 

תכניות לימודים מתמטיקה תשע"א
כיתה ז'
מורות:    קרן שריקי, יפעת נחום  ואיילת טל
נושאים
תחום מספרי -
 • סדר פעולות החשבון
 • חוקי פעולות החשבון – חוק החילוף, חוק הפילוג, חוק הקיבוץ, תכונות האפס והאחד
 • מספרים מכוונים – שימושים, ישר המספרים, סדר בין מספרים, מודל החיצים, ערך מוחלט, 4 פעולות החשבון,
      מספרים נגדיים
 • חזקות – חזקה, בסיס, מעריך, הסכמי סדר פעולות החשבון
 • הסתברות - סיכויים, תוצאות, שכיחות, שכיחות יחסית
תחום אלגברי -
 • חוקיות והכללת דפוסים
 • המשתנה - תרגום היגדים מילוליים
 • ביטויים אלגבריים – סדרות תרגילים, טבלאות, הצבות
 • משוואות - פתרון משוואה, משוואות שקולות, כינוס איברים דומים, משוואות שאין להן פתרון ומשוואות שיש   
      להן אינסוף פתרונות
 • מערכת צירים קרטזית – קריאה וסימון נקודות, תכנון מערכת צירים
 • פונקציות – ייצוגים שונים לפונקציה, פונקציה עולה ויורדת, קצב ההשתנות של הפונקציה
 • שאלות מילוליות
גיאומטריה -
 • המלבן – סימונים, שוויון צלעות, צורות חופפות, ישרים מאונכים, ישרים מקבילים, היקף מלבן, שטח מלבן
 • המשולש – משולש ישר זווית, משולשים ישרי זווית חופפים, שטחים של צורות חופפות, אלכסונים במלבן, שטח
      משולש ישר זווית , גובה במשולש, זוויות, זוויות צמודות וקודקודיות, זוויות מתחלפות ומתאימות בין מקבילים
      חוצה זווית, סכום הזוויות במשולש, גובה חיצוני, משולש שווה שוקיים
 • התיבה – נפח תיבה, שטח פנים של תיבה
 • חפיפת משולשים - צלעות וזוויות במשולשים חופפים, שלושת משפטי החפיפה הראשונים
 • מבוא למבנה דדוקטיבי והנחות היסוד (אכסיומות)
מיומנויות
§         יכולת ניתוח והכללה
§         ביקורת על התשובות – חשיבה הפוכה
§         שימוש בשפה מתמטית ולמידת השפה האלגברית
§         קישור בין ייצוג אלגברי לייצוג מילולי וייצוג גרפי
§         יכולת ניתוח והסקה קדם דדוקטיבית
§         קריאת גרפים, קריאת נתונים, ביצוע חישובים סטטיסטיים
§         ביצוע חישוביים מספריים וקישורם באופן לוגי לגיאומטריה
§         מיומנויות אלגבריות לפתרון משוואות (טכניקה אלגברית)
§         תרגום בעיות מילוליות למשוואות
 • יכולת לקשר בין ניסוח גיאומטרי לניסוח אלגברי.
דרכי פעולה
דיפרנציאליות: למידה במסגרות שונות: מליאה, קבוצות הומוגניות והטרוגניות.
התאמת התכנית לילדים בעלי צרכים מיוחדים (קבוצת מיצוי)
חלוקה להקבצות בעקבות מיפויים.
הבניית ידע באמצעות משימות חקר ושיח מתמטי
פיתוח חשיבה מתמטית ע"י דרכי חיפוש פתרון מגוונות וחשיבה על דרכי הפתרון.
אמצעי הוראה
הספר "אפשר גם אחרת לכיתה ז'"
אביזרים והמחשות
משימות מתוקשבות
דרכי הערכה
מבדקים בסיום נושא
מבחנים שוטפים
מבחן מסכם מחצית וסוף שנה
מטלות ביצוע
השתתפות בדיונים מתמטיים במליאה
הבאת ציוד והכנת ש.ב.
 

 


                                                       

תכניות לימודים מתמטיקה תשע"א
כיתה ח'
מורות: קלרה גלפמן, איילת טל, קרן שריקי ויפעת נחום
נושאים
תחום מספרי -
 • יחס, פרופורציה, קנה מידה, יחס ישר והפוך
 • סטטיסטיקה תיאורית
 • אחוזים
תחום אלגברי -
 • פונקציה קווית
 • משוואות ואי-שוויונות ממעלה ראשונה ובעיות מילוליות
 • מערכת של שתי משוואות ליניאריות עם שני משתנים
 • טכניקה אלגברית
גיאומטריה -
 • זוויות מתחלפות ומתאימות בין מקבילים
 • דמיון משולשים ומצולעים
 • שטחים של מרובעים ועיגול
 • משפט פיתגורס
 • מבוא למבנה דדוקטיבי והנחות היסוד (אכסיומות)
 • שימושי משפט פיתגורס במרחב, מנסרה ופרמידה
מיומנויות
§         יכולת ניתוח והכללה
§         ביקורת על התשובות – חשיבה הפוכה
§         שימוש בשפה מתמטית ולמידת השפה האלגברית
§         קישור בין ייצוג אלגברי לייצוג מילולי וייצוג גרפי
§         יכולת ניתוח והסקה קדם דדוקטיבית
§         קריאת גרפים, קריאת נתונים, ביצוע חישובים סטטיסטיים
§         ביצוע חישוביים מספריים וקישורם באופן לוגי לגיאומטריה
§         מיומנויות אלגבריות לפתרון משוואות (טכניקה אלגברית)
§         תרגום בעיות מילוליות למשוואות
 • יכולת לקשר בין ניסוח גיאומטרי לניסוח אלגברי.


דרכי פעולה
דיפרנציאליות: למידה במסגרות שונות: מליאה, קבוצות הומוגניות והטרוגניות.
התאמת התכנית לילדים בעלי צרכים מיוחדים (קבוצת מיצוי וקבוצת מצוינות)
חלוקה להקבצות בעקבות מיפויים.
הבניית ידע באמצעות משימות חקר ושיח מתמטי
פיתוח חשיבה מתמטית ע"י דרכי חיפוש פתרון מגוונות וחשיבה על דרכי הפתרון.
אמצעי הוראה
הספר "אפשר גם אחרת לכיתה ח'"
אביזרים והמחשות
משימות מתוקשבות
דרכי הערכה
מבדקים בסיום נושא
מבחנים שוטפים
מבחן מסכם מחצית וסוף שנה
מטלות ביצוע
השתתפות בדיונים מתמטיים במליאה
הבאת ציוד והכנת ש.ב.
 

 

 

 

       

 
 
 

קישורים לאתרים מתמטיים

שברים לכתה ה': http://www.aplusmath.com/cgi-bin/flashcards/fractioncmp

www.alefefes.macam.ac.il         אתר אלף אפס

http://stwi.weizmann.ac.il/g-math/who-is/   

על מתמטיקאים - מתוך אתר אמי"ת

http://www.cet.ac.il/gamba/forums/BalashKid.asp  

       בל"ש לכתות א' ב'

 

http://www.tzafonet.org.il/rg/akko/noam-hertzog/misparim/to1.htm

מספרים  חוגגים בט"ו בשבט - פעילויות לכיתות ד-ו