הכל אודות פורים חזור לאתר פורים

לפניך קבוצות מילים.

השתמש בכל האותיות של מילות הקבוצה, שנה מקומן, צור צירופים אחרים כך שתתקבל מילה  אחת או יותר הקשורות לחג   דוגמה:

קבוצות המלים

המילה הקשורה לחג היא:

נץ, לי

ליצן

חדש, דואר

חודש אדר

 

קבוצות המלים

המילה הקשורה לחג היא:

שר, נע
תפוש, חת
גיל, מה
עתה צליל
תש מה
זמן, אוניה
סר, את
פר, יום
או, זית
שלום, מחנות
הם, כס
סודי, פרם
לך, מה
חוש, אושר
ידיים, הד כורה
יונים, לִבְנות, אמת

חזור לאתר פורים