מגילה מצויירת מאת יעל זיידל - יבניאלי רחובות

לפניכם תמונות מארועי מגילת אסתר.

לכל תמונה יש להתאים את הפסוק המתאים לה מן המגילה.

לעזרתכם :

q       סיפור מגילת אסתר בתקציר

q       הפסוקים להתאמה

q       תמונות הגיבורים הראשיים:

ועכשיו למשימה:

 

1.    בחרו באיזה כלי מחשבי לעבוד? ( word  או  p.p )

2.    העתיקו תמונה ע"י לחיצה על מקש הימני של העכבר ובחירת "העתק"

3.    הדביקו את התמונה במסמך שלכם ע"י לחיצה על מקש ימני של העכבר ובחירת "הדבק".

4.    העתיקו גם את הפסוק המתאים לתמונה.

5.    סדרו את התמונות לפי הסדר בו מופיעים במגילת אסתר. לשם כך רצוי לקרוא את תקציר המגילה.

מחסן המשפטים והתמונות:

ויהי בימי אחשורוש. הוא אחשורוש המולך מהודו ועד כוש. שבע ועשרים ומאה מדינה.
ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין- אמר להביא את ושתי המלכה בכתר מלכות. להראות את יופיה.
והמלכה ושתי מאנה לבוא.
והמלך קצף מאוד ויאמר לחכמים: מה לעשות במלכה ושתי? ויאמרו לפני המלך: אם לא תבוא לפני המלך אחשורוש, ייתן מלכותה לרעותה הטובה ממנה. והמלך עשה כדברם.
ואסתר נלקחה אל בית מלך אחשורוש.
והמלך אוהב את אסתר, ושם כתר מלכות בראשה.
בימים ההם קפצו שני שומרי הסף, ובקשו לשלוח יד במלך אחשורוש
והדבר נודע למרדכי.
אחר הדברים האלה גידל המלך אחשורוש את המן. וכל עובדי המלך כורעים ומשתחוים להמן ומרדכי לא יכרע ברך ולא ישתחוה. והמן ראה כי אין מרדכי כורע ומשתחוה לו, ונמלא המן חמה. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחוה.
והמן ביקש להשמיד את כל היהודים. והמן אמר למלך אחשורוש, והמלך
שלח ספרים אל כל המדינות - להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים.
ומרדכי קרע את בגדיו ולבש שק ויצא בתוך העיר. וזעק זעקה גדולה ומרה. ובא עד לפני שער המלך.
ושרות אסתר באו והגידו לה... ומרדכי הגיד לה את אשר קרה. וציוה עליה לבוא אל המלך ולהתחנן לו לבקש מלפניו על עמה.
ויהי ביום השלישי לבשה אסתר מלכות. ועמדה בחצר בית המלך, והמלך
יושב על כיסא מלכותו נוכח פתח הבית. ויהי בראות המלך את אסתר
המלכה עומדת בחצר- נשאה חן בעיניו.
והמלך הושיט לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו. ואסתר קרבה ונגעה בראש השרביט ויאמר המלך: מה לך, אסתר המלכה, ומה בקשתך? עד חצי המלכות - ויינתן לך.
בלילה ההוא נדדה שנת המלך, והוא אמר להביא את ספר הזיכרונות. והם היו
נקראים לפני המלך. ונמצא כתוב אשר הגיד על שני שומרי הסף, אשר בקשו
לשלוח יד במלך אחשורוש. ויאמר המלך: מה נעשה יקר וגדולה למרדכי על
זה? ויאמרו נערי המלך: לא נעשה עמו דבר.
ויאמר המלך: מי בחצר? והמן בא אל חצר בית המלך, לאמור לתלות את מרדכי על העץ אשר הכין לו.
ויאמר המלך: יבוא. והמן בא ויאמר אל המלך: מה לעשות באיש אשר המלך חפץ ביקרו? ויאמר המן בלבו למי יחפוץ המלך לעשות יותר יקר ממני? ויאמר המן אל המלך: איש אשר המלך חפץ ביקרו יביאו לבוש מלכות אשר לבש בו המלך וסוס אשר רכב עליו המלך. וילבישו האיש אשר המלך חפץ ביקרו, וירכיב אותו על הסוס ברחוב העיר ויקראו לפניו: ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו. ויאמר המלך להמן: מהר קח את הלבוש ואת הסוס כאשר דיברת, ועשה כן למרדכי היהודי. והמן לקח את הלבוש ואת הסוס, והלביש את מרדכי והרכיב אותו ברחוב העיר וקרא לפניו: ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו."
ויאמר אחשורוש לאסתר המלכה: מי הוא זה ואיזה הוא אשר מלאו לבו לעשות כן? ותאמר אסתר: המן הרע הזה.
ויאמר אחד מהשרים לפני המלך: גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי - עומד
בבית המן. ויאמר המלך: תלוהו עליו. ואת המן תלו על העץ אשר הכין
למרדכי.
והעיר שושן צהלה ושמחה. ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ויקר.

חזור לשער פורים