<% c_school =Request.QueryString("school") link_back =Request.QueryString("lb") %> צירופי לשון למילה ראש

צירופי לשון למילה "ראש"

ראש השנה- תחילת השנה במסורת היהודית

ראש בראש- שווה בשווה

ראש גדול- כינוי למי שמתעניין בבעיות נרחבות

ראש גשר- נקודת אחיזה לצורך התקדמות ראש חץ- הערכות בצורת חץ ראש חוצות- מקום פומבי
ראש על הכתפיים- כינוי לאדם פיקח ראש פתוח- כינוי לאדם המוכן לקבל רעיונות חדשים ראש פינה- הדבר העיקרי
בראש אחד- בעלי אותן דעות דמו בראשו- הוא אחראי לתוצאות חפוי ראש- מבויש
יוצא וידיו על ראשו - נוחל כשלון, אכזבה ניקוי ראש- לקיחת מנוחה כדי להשתחרר מהכול ולהתאוורר עומד על הראש- עושה מאמצים רבים ללא הצלחה יתרה
קלות ראש- זלזול, חוסר רצינות שובר את הראש- מתאמץ למצוא פתרון כובד ראש- רצינות
כמו חור בראש- משל לדבר שאין בו צורך ראשו ורובו- בכל מרצו בבת ראש- בבת אחת

ועתה נסו אתם- בחרו צירוף לשון עם המילה "ראש" ,     חפשו פירוש מתאים לצירוף שבחרתם, (את הפירושים לצרופים תמצאו במחסן הפרושים שלמטה.)   העתיקו את הפירוש,  והדביקו אותו בתיבה שמתחת לצירוף שבחרתם.  (כדי להעתיק - לחצו על המילה "העתק" כדי להדביק - לחצו על כפתור ימני ובחרו "הדבק") לחצו על המילה בדיקה.  כל תשובה נכונה תזכה אתכם בפרח. בכמה פרחים תזכו???

ראש קטן-
בדיקה
ראש בעננים-
בדיקה
ראשי פרקים-
בדיקה
בראש גלוי-
בדיקה
בלבול ראש-
בדיקה
בתודה מראש-
בדיקה
חש בראשו-
בדיקה
נפל על הראש-
בדיקה
אבד את ראשו-
בדיקה
קבל על הראש-
בדיקה
עושה חור בראש-
בדיקה
ראשי תיבות -
בדיקה
מנוד ראש-
בדיקה
יצא לי מן הראש-
בדיקה
יושב ראש-
בדיקה
למעלה מהראש-
בדיקה
בראש וראשונה-
בדיקה
מראש-
בדיקה

מחסן פירושים:      

הצג תשובות נכונות.

העתק  חזור לטבלת המשימה

העתק חזור לטבלת המשימה

העתק חזור לטבלת המשימה

העתק חזור לטבלת המשימה

העתק חזור לטבלת המשימה

העתק חזור לטבלת המשימה

העתק חזור לטבלת המשימה

העתק חזור לטבלת המשימה

העתק חזור לטבלת המשימה

  העתק חזור לטבלת המשימה

העתקחזור לטבלת המשימה

  העתק חזור לטבלת המשימה

העתקחזור לטבלת המשימה

  העתק חזור לטבלת המשימה

העתק חזור לטבלת המשימה

העתק חזור לטבלת המשימה

העתק חזור לטבלת המשימה

העתק חזור לטבלת המשימה