ארכיטקט בשמחה - האולימפיאדה

האולימפיאדה - אתגרי חשיבה וחדרי דיגיטאליים.

פיתוח חדר בריחה כתוצר שנתי בתכנית ארכיטקט מולטימדיה הוא תהליך יצירתי המשלב חשיבה מסדר גבוה וכן יישום של  כל המיומנויות שרכשו התלמידים במהלך השנה, בשיעורי ההעשרה, בלימודי הליבה ובידע הגלובלית שברשותם.

חדר בריחה מהווה מוקד להתפתחות אישית ללמידה שיתופית לחדשנות ומאפשר ביטוי לריבוי אינטיליגנציות בקרב תלמידי הקבוצה.

שלבי הלמידה:

בתחילת שנה"ל מוקדשים החודשים הראשונים ללמידה ספיראלית של חמש אסטרטגיות לפיתוח חידות בסביבה דיגיטאלית. בהמשך מפתחים התלמידים משחקים ומעבירים לינק להצגה באתר האולימפיאדה.

בתי ספר, משפחה וחברים גולשים לאתר, משחקים ומעניקים ניקוד למשחקים.

ובמהלך חודש יוני אנו מפרסמים את תוצאות ההצבעה.

ייחודו של פרק האולימפיאדה בתכנית ארכיטקט הוא שמרכזו בפיתוח משחקים ולא שעשוע במשחקי חשיבה.

חידה להנאתכם. האסטרטגיה לחידה - "מנעול צבעים". חפשו 5 צבעים. גלו באיזה סדר יש להזין אותם למנעול

לחצו על "צרו קשר" בתפריט הראשי כדי לענות.

הכנת חדר בריחה משלבת את כל מקצועות המולטימדיה בתוצר סופי אחד: חקר רשת, למידה שיתופית, יצירתיות, אסטרטגיות להפקת חידות, עיצוב דיגיטאלי וודאו: צפו בסרטון ווידאו שהכינו תלמידים כפתיח לחדר בריחה: