top of page

התו הירוק למדריכים

31/8/21
מדריכות ומדריכים יקרים,
 
אנחנו עומדים בפתחה של שנה חדשה, עדיין בצל הקורונה, תקוות גדולות והבטחות שמהולות בחשש וחוסר וודאות. 
לשמחתנו משרד החינוך החליט לפתוח את השנה במועדה ולשלב אותנו בסדר היום לאור ההכרה בחשיבות 
שיעורי ההעשרה לילדים ולילדות. 
יש לנו את היכולת להעניק לילדים ולילדות חוויה של מסוגלות והצלחה, למידה דרך חוויה חקר והתנסות ומפגש עם מבוגר משמעותי.  
על מנת שנוכל לעבוד באופן סדיר במהלך השנה, חשוב מאוד להקפיד על הנהלים:
1.    בכל מקום סגור הקפידו לעטות מסכות, שמרו מרחק, אל תתקהלו, אל תלחצו ידיים ואל תתחבקו.       
2.    מדריך לא יוכל להתייצב לעבודתו במוסד החינוכי, אלא אם יציג תו ירוק בתוקף. נכון למועד הודעה זו, הזכאים לתו הירוק הם מי שהשלימו שתי מנות חיסון נגד קורונה וחלף שבוע מקבלת מנת החיסון השנייה, מי שהחלימו מקורונה, ומי שקיבלו תוצאה שלילית לבדיקת קורונה: שלוש יממות ממועד הדגימה בבדיקת PCR) מטוש) או יממה אחרי בדיקה מהירה.  
3.     מדריכים שלא יציגו תו ירוק/בדיקה בתוקף כנדרש, לא יוכלו להתייצב במוסד החינוכי, והחברה תיאלץ להוציאם לחל"ת. 

במידה ויוצגו הנחיות אחרות נעדכן אתכם.

בברכה
ארכיטקט בשמחה.

bottom of page