top of page

ארכיטקט בשמחה 12164 - עיצוב דיגיטאלי וצילום

ארכיטקט - תלמידים בסיור צילום
לוגו עיצוב דיגיטאלי וצילום.png

אמנות דיגיטאלית, היא שפה בינלאומית ושדה למידה ויצירה נרחב. מעבר ללימוד המיומנויות הטכנולוגיות הדרושות, היא מפתחת בקרב התלמידים כישורי מנהיגות. העיצוב הוא אמצעי להעברת מסרים בעזרת שילוב של מילים, תמונות, צורות וצבעים. תלמיד העוסק באמנות דיגיטאלית מתמחה בהבנה ויצירה של מסרים אורייניים גלובליים המובנים לכל.

תלמידים בסיורי צילום

ארכיטקט - תלמידים בסיור צילום

סיור צילום ביישוב כפרי "מה צומח אצלנו בשדות?"

עיתון מחצית מקוון

תערוכות צילום ועיצוב דיגיטאלי במגוון נושאים

ארכיטקט - תערוכת צילום בשילוב שפה
ארכיטקט - תערוכת צילום בשילוב שפה
ארכיטקט - תערוכת צילום בשילוב שפה
bottom of page