top of page
ik1957_happy_colors_0049e576-488a-4422-ac25-df653d828de6.png
ארכיטקט לצעירים.png

ארכיטקט בשמחה לכתות א'-ב'

חדשנות טכנולוגית לצעירים

לימוד מיומנויות יסוד במחשבים, אומנות דיגיטלית, תכנות תוך משחק ויצירה, קידום למידה עצמאית ואוריינות דיגיטלית. 

ik1957_Two_7-year-old_children_are_sitting_next_to_two_computer_fbe9e906-8c1e-466a-8fc8-79
אינפוגרפיה, המטרות של אוריינות דיגיטלית לשכבות הצעירות

 ספרון דיגיטאלי  כתוצר משולב בלימודי שפה

 סרטון יום כדור הארץ בשכבות צעירות תוצר משולב לימודי מדעים

bottom of page