top of page
iStock-950603084.jpg

תכנות היא האוריינות החדשה. אין תחום בחיינו שלא עושה שימוש בתכנות: רפואה, נדל"ן, חקלאות.
התכנית מנגישה כלי תכנות לתלמידים החל מכתה א' במטרה לטפח חשיבה לוגית, מתמטית, תוך משחק ומעודדת חשיבה אסטרטגית ויזמות טכנולוגית.
מערכת החינוך וההורים מודעים כיום לצורך לחשוף את התלמידים לאתגרי חשיבה ועולם התכנות מוקדם ככל האפשר, כדי להעניק להם הזדמנות שווה בעתיד.

לוגו תכנות.png
תכנות וסייבר.jpg
הילדים שלנו כך או כך "תקועים" מול המסך.
 
מי צורך אפליקציות ומי מייצר אפליקציות???

מי גולש באתרים? ומי בונה אתרים???

תכנית ארכיטקט בשמחה תוודא שהילדים שלכם נחשפים לתכנות ובניית אתרים כבר היום! 

ארכיטקט 12164 - תכנות וסייבר

bottom of page