top of page

המרכז לתכניות העשרה תשפ"ב
דו"ח יומי לישראל

שלום למדריכים, איך עבר עליכם יום ההדרכה?  דו"ח זה עליך לשגר לחברת ארכיטקט עבור כל יום עבודה בבית הספר
יש לשלוח דו"ח נפרד לכל בית ספר

תכנית קרב או תל"ן
תודה. ההודעה תישלח לישראל
bottom of page