top of page

בלשנות בינה מלאכותית

Prompt Engineering

בינה מלאכותית בלימודי שפה בארכיטקט

הטכנולוגיה עליה אנחנו מתבססים משתנה ללא הרף.
אנחנו, כתכנית חינוכית, מחוייבים לעשות את הדבר הנכון למען קידום התלמידים, אך גם לשמור על המסגרת, על המקובל והאסור במערכת החינוך.
בינה מלאכותית חודרת את כל תחומי החיים.
מקצועות העתיד של תלמידינו - עדיין לא נוצרו...
אנחנו מאמינים כי הבינה המלאכותית לא תחליף את האדם...
את האדם יחליף אדם שיודע להשתמש בבינה מלאכותית.

תכנית ארכיטקט פיתחה שיעורי העשרה בתחום בלשנות בינה מלאכותית.
המערכים עוסקים בשאלה:
מה עלינו לכתוב כקלט לבינה מלאכותית, כדי לקבל פלט רצוי,   Prompt Engineering .

כפתיחה - התנסינו בהבנה של האתגרים שיוצרות אותיות בכל"מ:
מה תפקידה של האות ב' במשפטים הבאים?
הרי את מקודשת לי *ב*טבעת זו (ב- אמצעי)
ניפגש *ב*יום שישי (ב- מתייחסת לזמן)
אני מדבר *ב*אנגלית ( ב- מתייחסת לשימוש)
עץ אלון *ב*שדה פרחים (ב מתייחסת למיקום)


לנו כבני אדם קל להבין את זה אבל איך יכולה להבין זאת הבינה המלאכותית???


התלמידים הזינו לבינה המלאכותית משפטים עם אותיות בכל"ם  כקלט, ולאחר מיכן יצרו משפטים בעלי אותה משמעוות ללא אותיות בכל"ם
בחינה של התוצאות הוותה תרגיל מבוא טוב להמשך... להבין את המגבלות של בינה מלאכותית, ולראות עד כמה היא זקוקה להם כדי להצליח!

בלשנות בינה מלאכותית : ניסוי אותיות בכל"מ

בהמשך התמודדו התלמידים עם יצירת תמונות בעברית במסגרת האתגרים הבאים:

1. שטוזים: בסוגת השטוזים מתקיימת אי הלימה בין הנושא והנשוא ונוצר היגד בלתי הגיוני.
היטלנו על התלמידים משימה ליצור תמונה מותאמת לשטוז. התלמידים התבקשו "לחשוב כמו מחשב" וליצור קלט שהמחשב יוכל "לעכל" למרות אי ההלימה בין הנושא לנשוא...
איזה משפט יש להזין למחשב כדי לקבל מבע חזותי ההולם את השטוז "איש סרג כביש"...

בלשנות בינה מלאכותית : חקר שטוזים

2. צירופי מילים שגורים בפינו אולם פעמים רבות נוצר מתח קומי בין משמעות צירוף המילים לבין המשמעות המילונית של כל מילה בנפרד. 
התלמידים התבקשו ליצור דימויים חזותיים לצירופי מילים כך שיגרמו לצופים לחייך, ולזהות כל מילה בנפרד.
הם התבקשו להציג איור המתאר כל מילה בנפרד, להסביר את המשמעות של צירוף המילים, ולצרף משפט שמשלב את צירוף המילים.
"יצא מגידרו" - בתום ההופעה הקהל יצא מגידרו, ולצידם תמונה של איש שיוצא מתוך מתחם מגודר...

גב.png

3. מילים הומוגרפיות - איך תבקשו מהמחשב לצייר את בר חוגג ברמצווה בשדה פרחי בר? 

שיעורי העשרה בשפה העושים שימוש בהמרה של משפטים בעברית  לתמונהבבינה מלאכותית, מקדמים למידה מטה קוגניטיבית, פיתוח מיומנויות של התבטאות בכתב, חשיבה מסדר גבוה ופרצי יצירתיות מהנים.

יצא מגידרו.png
bottom of page