top of page

קול העולם

תכנית חווייתית מרחיבת אופקים לצעירים הלוקחת את התלמידים למסע חובק יבשות ותרבויות באמצעות מפגשים המשלבים שירה, תיפוף, כלי הקשה סיפורים וסרטונים.

התוכנית רואה בהכרת האחר דרך עולמו התרבותי הייחודי מפתח לחינוך לסובלנות והכלה.

ילדים לקול העולם.png
לוגו כל העולם.png
bottom of page