top of page

אתר של גוגל שמציג לילדים עקרונות לגלישה בטוחה ברשת בעזרת משחקים קטנים וחמודים:

בטיחות ברשת
השבוע הלאומי לגלישה בטוחה ברשת - "מתחברים על בטוח"

תולי והרשת (כיתות א-ג)

היכרות עם רשת האינטרנט והאפשרויות הטמונות בה

תולי לומד על פרטיות ברשת (כיתות א-ג)

שמירה על פרטיות ברשת

מתקוונים ברגישות לאחר (כיתות ד-ו)

פיתוח רגישות חברתית ואמפתיה ברשת

פותחים את חדרי הלב (כיתות ד-ו)

בין פרטי לשיתופי: כיצד שומרים על שייכות גם מתוך החדר הפרטי שלנו?

מה מגלים ומה ממסכים המסכים (כיתות ד-ו)

ניצול מושכל של שעות הפנאי, בדגש על זמן מסכים

bottom of page