top of page

ארכיטקט בשמחה 12164 - קולנוע, ווידאו, פודקאסט, ווידאוקסט

צילום.jpg

הפודקאסט והוידאוקאסט מעודדים תלמידים ליצור ביטוי ורבאלי יצירתי, להגביר מעורבות חברתית, להשמיע את קולם, ולהקשיב לחבריהם. תהליך היצירה מציב בפני התלמידים אתגרים כמו שיתוף פעולה, עבודת צוות, כתיבה, קריינות, צילום, הקלטה ועיצוב. לסיום מוצלח של התהליך נדרשות מיומנויות של בניית הפודקאסט ברשת.

לוגו פודקאסט.png

הוידאו הוא מדיום אמנותי רב עצמה המהווה מנוע ללמידה והעצמה אישית, המעודד את התלמידים ליצירה מקורית המבוססת על אינטראקציה חברתית לצד מתן ביטוי לחוזקות האישיות ואיגום כישורים של התלמידים בקבוצה.

התלמידים יתנסו בכלים לביטוי אמנותי תוך התייחסות למושגים כמו מרחב, תנועה, זמן, עריכה, אפקטים והשפעתם על העברת הרעיון לצופה בצורה מדויקת.

לוגו וידאו ארט.png

לפניכם שני שלבים בהפקת ווידאוקסט

2. עריכה, - אפקטים + רקע

1. צילום במסך ירוק

מצלמים.jpg
bottom of page