top of page
מערך משולב - מראות כדור הארץ

פעילות לטו בשבט

🌳 משחקי ארץ ישראל - משחק פאזל השקדיה פורחת 🌳
הוסיפו חלק, ענו על השאלה
והרכיבו את חלקי הפאזל

מצאו את ההבדלים - טו בשבט הגיע ⭕💚🍏🌳
באיורים שלפניכם מסתתרים טו' הבדלים
מצאו 15 הבדלים
בין שתי התמונות המוצגות

⁉️🌲🌴🌳 מתיחת קו - מאסיף לקטיף ⁉️🌲🌴🌳
מתחו קו בין שם הפעולה
לתמונה המתאימה לשם הפעולה
ואל מי קוטפים

מצאו את המילים הקשורות לארץ ישראל

🏝️ מילים מבולבלות ארץ ישראל 🏝️
סדרו את המילים הקשורות לארץ ישראל
לפי הסדר הנכון

🍇 משחק שבעת המינים 🍇
הקלידו את שם המין
המופיע בתמונה

bottom of page